Var2:=WINNER*100;
Var3:=CLO,跑路的配资平台有哪些,SE*VOL;
Var4:=EMA/MA+MA/MA+MA/MA+MA
/MA)/4,1);
Var5:=1*Var4;,队套多少人才可以加成,
Var6:=Var4*0.92;断a柱大众帕萨特还能买吗
Var7:=EMA;
Var8:=MA;
Var9:=MA;
VarA:=IF;
VarB:=*VarA/MA/100-MA/MA/100)//MA
/100)<*VarA;
VarC:=CLOSE-REF,11)<-2;
VarD:=EMA/2),10)*100;
VarE:=EMA,21)*100;
VarF:=EMA,34)*100;
Var10:=STICKLINE;
Var11:=STICKLINE;
STICKLINE<0,VarE,0,1,0),color00ff00;
STICKLINE>0,VarE,0,1,0),colorred;
Var12:=SMA*1.15;
Var13:=SMA*0.85;
Var14:=CLOSE-REF,11);
五颜六色火焰:STICKLINE,colorred;
底:=EMA,10)*0.86;
Var36:=HHV;
Var37:=LLV;
Var38:=HHV;
Var39:=LLV;
Var3A:=HHV;
Var3B:=LLV;
Var3C:=MA/5,35);
底线:=Var3C;
STICKLINE,95,30,5,0),colorff00ff;
STICKLINE,colorffcccc;
STICKLINE,coloryellow;
STICKLINE,colorblue;
Var17:=REF;
Var18:=SMA,6,1)/SMA,6,1)*100;
Var19:=SMA,12,1)/SMA,12,1)*100;
Var1A:=SMA,24,1)/SMA,24,1)*10,中国铁设待遇,0;
LY1A:MA,colorwhite;
LY2A:M,美股与a股哪个投资好,A,2020年江西重点上市企业colorff00ff;
LY3A:MA,color00ff00;
Var1:=REF;
RSI1:=SMA,6,1)/SMA,6,1)*100;
RSI2:=SMA,12,1)/SMA,12,1)*100;
股融贷丿杨方配资RSI3:=SMA,24,1)/SMA,24,1)*,黄金投资方式,100;
BIAS2:=)/MA*100;
Var1B:=BIAS2;
Var1C:=RSI1-REF;
Var1
全球最大财经门户网站javaweb源码分享网站
D:=RSI2-REF;
Var1E:=5;
Var1F:=-5;
MM:IFANDVar1B<-4,15,0),colorffcc66;
股票放大厶杨方配资

MN:IFANDVar1B>2,100,110),color0099ff;
Var20:=)/MA*100;
Var21:=)/MA*100;
Var22:=)/MA*100;
Var23:=IF;
Var24:=IF;
13,POINTDOT;
80,POINTDOT;福能期货龙岩公司 一分快三大小单双技巧规律 德利欧鞋楦扫描机 祖传的大量黄金到哪里出售 海通证券网上开户佣金多少 税务师证书一般几月份领取 公司注册股是什么意思

By admin